INDSTILLINGER & SERVICES
Wi-Fi
INDSTILLINGER & SERVICES

Wi-Fi

For at kunne bruge Wi-Fi på din telefon, skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller ​“‍hotspot”. Tilgængelighed og styrke for Wi-Fi-signalet vil variere, afhængigt af objekter, f.eks. bygninger eller bare en væg, mellem de rum, som Wi-Fi-signalet skal passere gennem.

Aktivering af Wi-Fi og oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk

 1. På startskærmen trykker du på MENU og derefter på Indstilling > Trådløs og netværk.
 2. Marker afkrydsningsfeltet Wi-Fi for at tænde for Wi-Fi. Telefonen vil scanne for tilgængelige trådløse netværk.
 3. Tryk på Wi-Fi-indstillinger. Netværksnavnene og sikkerhedsindstillingerne for de registrerede WiFi-netværk vises i afsnittet Wi-Fi-netværk.
 4. Hvis det trådløse netværk, som du vil oprette forbindelse til, ikke findes i listen over registrerede netværk, skal du rulle nedad skærmen og trykke på Tilføj Wi-Fi-netværk. Indtast indstillinger for det trådløse netværk, og tryk så på Gem.
 5. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. Hvis du valgte at åbent netværk, oprettes der automatisk forbindelse til netværket.
 6. Hvis du valgte et netværk, der er sikret med WEP, skal du indtaste nøglen og så trykke på Forbind.

Når din telefon har forbindelse til et trådløst netværk, vises Wi-Fi-ikonet ( ) i statuslinjen, og det fortæller dig den omtrentlige signalstyrke (antal bånd, der lyser).

Næste gang din telefon opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, der tidligere er givet adgang til, bliver du ikke bedt om at indtaste nøglen eller andre sikkerhedsoplysninger igen, medmindre du nulstiller telefonen til standard fabriksindstillingerne.

Oprettelse af forbindelse til et WiFi-netværk med EAP-TLS-sikkerhed

Du skal måske installere et netværkscertifikat (*.p12) på telefonen, før du kan oprette forbindelse til et WiFi-netværk med EAP-TLS-godkendelsesprotokol.
 1. Gem certifikatfilen i rodmappen på hukommelseskortet.
 2. På startskærmen trykker du på MENU og derefter på Indstilling > Sikkerhed.
 3. Tryk på Installer fra SD-kort.
 4. Vælg det netværkscertifikat, der er nødvendigt for at oprette forbindelse til EAP-TLS-netværket.
 5. Følg trinnene i Aktivering af Wi-Fi og oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk for at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket.

Kontrol af status for det trådløse netværk

 1. På startskærmen trykker du på MENU og derefter på Indstilling > Trådløs og netværk.
 2. Tryk på Wi-Fi-indstillinger på skærmen Trådløs og netværk, og tryk så på det trådløse netværk, som telefonen i øjeblikket har forbindelse til.
Der vises et meddelelsesfelt, som viser navnet på WiFi-netværket, status, hastighed, signalstyrke og mere.
Bemærk: Hvis du vil fjerne indstillingerne for dette netværk på din telefon, skal du trykke på Glem. Hvis du vil genoprette forbindelsen til et trådløst netværk, som du har fjernet, skal du vælge det trådløse netværk i listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk igen. Hvis det er et sikret trådløst netværk, skal du indtaste legitimationsoplysningerne for det trådløse netværk igen.

Oprettelse af forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk

 1. På startskærmen trykker du på MENU og derefter på Indstilling > Trådløs og netværk.
 2. Tryk på Wi-Fi-indstillinger. Registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet Wi-Fi-netværk.
 3. Scan manuelt for tilgængelige Wi-Fi-netværk på skærmen Wi-Fi-indstillinger ved at trykke på MENU og derefter trykke på Scan.
 4. Tryk på endnu et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
324
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-desire-hd
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER