Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS)

Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS)

 1. På startskærmen trykker du på > Meddelelser.
 2. Tryk på Skriv meddelelse.
 3. Angiv en eller flere modtagere. Du kan:
  • Indtaste de første par bogstaver i en kontaktpersons navn eller startcifre i et mobilnummer. I takt med at du indtaster, vil matchende navne med telefonnumre og e-mail-adresser blandt de lagrede kontakter blive vist. Tryk på en kontaktpersons nummer eller e-mail-adresse. E-mail-adresser bliver vist, når Vis e-mail-adresse vælges i Indstillinger for modtagerliste.
  • Trykke på , og vælg så telefonnumrene på de kontaktpersoner, som du vil sende meddelelsen til. Du kan også vælge kontaktpersongrupper som modtagere. Når du har valgt alle meddelelsesmodtagere, skal du trykke på OK.
  • Indtast telefonnumre eller e-mail-adresse direkte i feltet Til.
 4. Du kan tilføje en emnelinje ved at trykke på MENU og så trykke på Mere > Tilføj emne.
 5. Tryk på det felt, der siger Tryk for at tilføje tekst, og indtast så din meddelelse.
 6. Tryk på , og vælg så vedhæftningstypen.
  Billede Vælg Kamera for at tage et billede og vedhæfte det eller Gallery for at vedhæfte et billede fra lagerkortet.
  Video Vælg Videooptager for at optage en video og vedhæfte den eller Videoer for at vedhæfte en video fra lagerkortet.
  Lyd Vælg Taleoptagelse for at foretage en taleoptagelse og vedhæfte den eller Musik og lyd for at vedhæfte en musikfil eller taleoptagelse fra lagerkortet.
  Programanbefaling Vælg et program, som du har installeret fra Android Market, og som du vil dele med andre. URL'en, hvorfra programmet kan hentes, indsættes i din meddelelse.
  Placering Tilføj din aktuelle placering (kræver at GPS er aktiveret) eller en placering, som du vælger på et kort, til din meddelelse.
  Kontakt (vCard) Vælg en kontaktperson, og vælg de oplysninger, der skal vedhæftes.
  Aftale (vCalendar) Vælg den kalenderbegivenhed, som du vil vedhæfte.
  Diasshow Opret et diasshow med billeder og tekst som din MMS-meddelelse.
 7. Tryk på eller for at foretage ændringer til din vedhæftning (afhængigt af den filtype, du vedhæftede). Du kan også trykke på MENU og så på Fjern for at begynde forfra.
 8. Tryk på Send, eller tryk på TILBAGE for at gemme den som en kladde.

Oprettelse af et diasshow

Du kan tilføje dias, der hvert indeholder et billede, en video eller lyd i en multimediemeddelelse.

 1. I den multimediemeddelelse, du opretter, skal du trykke på > Diasshow.
 2. På skærmen Rediger diasshow trykker du på Tilføj dias.
 3. Tryk på Dias 1.
 4. Sådan opretter du dit diasshow:
  Tilføj et billede Tryk på Indsæt billede.
  Tilføj en video Tryk på MENU, og tryk så på Tilføj video (du kan ikke tilføje både et billede og en video på samme dias).
  Tilføj musik eller en stemmeoptagelse Tryk på MENU og derefter på Tilføj lyd.
  Tilføj en billedtekst Tryk på det felt, der siger Tryk for at tilføje tekst.
  Tilføj et ny dias Tryk på Tilføj dias.
  Vis næste eller forrige dias Tryk på eller .
  Vis eksempel på dit diasshow Tryk på MENU og så på Vis eksempel.
  Vis flere valgmuligheder Tryk på MENU, og tryk så på Mere.
 5. Når du er færdig, skal du trykke på Udført for at vedhæfte diasshowet til meddelelsen.
 6. Tryk på Send, eller tryk på TILBAGE for at gemme den som en kladde.
0 Personer synes dette var nyttigt