Ændring af indstillinger for lyd

Ændring af indstillinger for lyd

Skifte mellem stille, vibrerings- og normal tilstand

Gør et af følgende:
 • Skift tilbage fra stille til normal tilstand ved blot at trykke på knappen LYDSTYRKE OP.
 • Skift tilbage fra vibrerings- til normal tilstand ved at trykke på knappen LYDSTYRKE OP to gange.
 • Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Lyd > Lydprofil.
  Tip: Tilføj Profil-widget'en til startskærmen for hurtigt at skifte mellem tilstande.

Aktivering eller deaktivering af lydudvalg

Du kan vælge at afspille en lyd, når du vælger emner på skærmen.
 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Lyd.
 3. Marker afkrydsningsfeltet Lydudvalg.

Automatisk sænkning af ringelydstyrken

HTC ChaCha har en stille ringefunktion, der automatisk sænker ringelydstyrken, når du flytter den.
 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Lyd.
 3. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Stille opringning ved besvarelse.

HTC ChaCha til at ringe højere med Lommetilstand

Som hjælp til at undgå ubesvarede indkommende opkald, når HTC ChaCha er i lommen eller tasten, vil funktionen Lommetilstand gradvis øge ringelydstyrken og vibrere, når du modtager et opkald. HTC ChaCha vil ringe normalt, når den ikke er i lommen eller tasken.
 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Lyd.
 3. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lommetilstand.

Automatisk skifte til højttalertelefon

Du kan skifte til højttalertelefon ved blot at vende HTC ChaCha om.
 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Lyd.
 3. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vend for højttaler.
0 Personer synes dette var nyttigt