Ændring af skærmindstillinger

Ændring af skærmindstillinger

Manuel justering af skærmens lysstyrke

 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Skærm > Lysstyrke
 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk lysstyrke.
 4. Træk skyderen for lysstyrke til venstre for at sænke eller til højre for at øge skærmens lysstyrke.
 5. Tryk på OK.

Justering af tiden, før skærmen slukker

Efter en periode med inaktivitet vil skærmen slukke for at spare batteristrøm. Du kan indstille inaktivitetstiden for, hvor lang tid der går, før skærmen slukker.
 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Skærm > Skærm-timeout.
 3. Tryk på tiden, før skærmen slukker

Deaktivere automatisk skærmrotation

Som standard ændrer skærmens retning sig automatisk, afhængigt af hvordan du holder HTC ChaCha.
Bemærk: Automatisk rotation understøttes ikke på alle programskærme.
 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Skærm.
 3. Ryd afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk.

Genkalibrering af G-sensor

Genkalibrer skærmen, hvis du mener, at skærmretningen ikke reagerer korrekt på den måde, du holder HTC ChaCha.
 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Skærm > Kalibrering med G-Sensor.
 3. Placer HTC ChaCha på en flad og plan overflade, og tryk på Kalibrer.
 4. Efter genkalibreringsprocessen trykker du på OK.

Have skærmen aktiveret under opladning af HTC ChaCha

Du kan forhindre skærmen i at slukke, når du oplader HTC ChaCha.
 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Programmer > Udvikling.
 3. Marker afkrydsningsfeltet Forbliv vågen.

Aktivere/deaktivere animationseffekter

Du kan deaktivere animation eller kun aktivere nogle animationer, når du skifter mellem skærme.
 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Skærm > Animation.
 3. I valgmenuen vælger du de ønskede animationsindstillinger.
0 Personer synes dette var nyttigt