INDSTILLINGER & SERVICES
Afsendelse af oplysninger via Bluetooth
INDSTILLINGER & SERVICES

Afsendelse af oplysninger via Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende oplysninger fra HTC ChaCha til anden Bluetooth-aktiveret enhed, f.eks. en telefon eller bærbar computer. Du kan sende følgende typer oplysninger, afhængigt af den enhed, du sender til:
 • Billeder og videoer
 • Kalenderbegivenheder
 • Kontakter
 • Lydfiler
Vigtigt: Før du starter, skal du sætte modtagerenheden i synlig tilstand. Du skal måske også indstille den til ​“‍Modtag overførsler” eller ​“‍Modtag filer”. Der henvises til enhedens dokumentation for oplysninger om modtagelse af oplysninger over Bluetooth.
 1. Åbn det program på HTC ChaCha, der indeholder de oplysninger eller den fil, du vil sende.
 2. Følg vejledningen for den type emne, du vil sende:
  Optaget billede eller video Når du har optaget skal du på eksempelskærmen Kamera trykke på og så trykke på Bluetooth.
  Billeder eller videoer
  1. I programmet Galleri vælger du et album.
  2. Tryk på , og tryk så på Bluetooth.
  3. Vælg de billeder og videoer, som du kan dele, og tryk så på Næste.
  Kontakt
  1. I programmet Personer trykker du på en kontakt for at se oplysningerne om kontakten.
  2. Tryk på og så på Send kontakt.
  3. Tryk på pileikonet Ned, og vælg så Bluetooth.
  4. Vælg de detaljer, der skal deles, og tryk så på Send.
  Kalenderaftale eller -begivenhed I visningen Dag, Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en begivenhed og trykker derefter på Del vCalendar > Bluetooth.
  Musikspor Når nummeret vises i programmet Musiks skærm Afspilles nu, skal du trykke på og så trykke på Del > Bluetooth.
  Taleoptagelse På skærmen Taleoptagelse trykker du på knappen og så på Bluetooth.
 3. Tænd for Bluetooth, hvis du bedes om det.
 4. Hvis du ikke har parret med modtagerenheden før, skal du trykke på Scan efter enheder.
 5. Tryk på navnet på den modtagende enhed.
 6. Hvis du bedes om det, skal du acceptere parringsanmodningen på HTC ChaCha og modtagerenheden. Indtast også den samme adgangskode, eller bekræft den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.
 7. Accepter filen på modtagerenheden.

Hvor afsendte oplysninger gemmes

Når du sender oplysninger via Bluetooth, vil det sted, hvor de gemmes, afhænge af oplysningernes type og modtagerenheden.

Hvis du sender en kalenderbegivenhed eller kontakt, tilføjes de normalt direkte til det tilsvarende program på modtagerenheden. Hvis du f.eks. sender en kalenderbegivenhed til en kompatibel telefon, vises begivenheden i tablet´en kalenderprogram.

Hvis du sender en anden filtype til en Windows-computer, gemmes den normalt i mappen Bluetooth Exchange i dine personlige dokumentmapper.

 • I Windows XP kan stien være: C:\Documents and Settings\[dit brugernavn]\My Documents\Bluetooth Exchange
 • I Windows Vista kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\Documents
 • I Windows 7 kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder

Hvis du sender en fil til en anden enhed, kan den gemte placering afhænge af filtypen. Hvis du f.eks. sende en billedfil til en anden mobiltelefon, bliver den måske gemt i en mappe kaldet ​“‍Billeder”.

 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
394
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-chacha
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER