Justering af indstillinger for indtastning

Justering af indstillinger for indtastning

Hvis du vil åbne berøringsintastningsskærmen, skal du fra startskærmen trykke du på og derefter på Indstillinger > Sprog og tastatur > Berøringsindtastning.
Indstillinger for hardwaretastatur Aktiver/deaktiver forudsigelig tekst.
Tosproget forudsigelse Vælg et andet tastatursprog, som du vil bruge.
Tekstindtastning
  • Aktiver/deaktiver forudsigelig tekst, stavekontrol og fuldførelse af ord.
  • Aktiver hørbar og vibreringstilbagemelding under indtastning.
  • Kalibrer berøringstastaturets nøjagtighed.
Personlig ordbog Tilføj, rediger eller fjern ord i ordbogen over forudsigelig tekst.
0 Personer synes dette var nyttigt