PROGRAMMER & FUNKTIONER
Brug af Ur
PROGRAMMER & FUNKTIONER

Brug af Ur

Om HTC Ur-widget'en

Brug HTC Ur-widget'en til at se det aktuelle tidspunkt og dine opdateringer for sociale netværk.

Brug af programmet Ur

Få mere ud af programmet Ur end bare dato og tidspunkt. Brug HTC ChaCha som et skrivebordsur fuldt med vejroplysninger eller som et verdensur, så du kan se, hvad klokken er i flere byer over hele verden. Du kan også bruge den som vækkeur, stopur eller nedtællingstimer.
Du kan åbne programmet Ur på en af de følgende måder:
 • Tryk på Ur-widget'en på startskærmen.
 • På startskærmen trykker du på og så på Ur.
Tryk på eller glid fingeren på fanerne for at skifte mellem de forskellige funktioner i programmet Ur.

Brug af skrivebordsur

Skrivebordsuret viser den aktuelle dato, det aktuelle tidspunkt og vejret. Det viser også en vækkeursindikator og batteriniveauet.

 • Tryk på vejrbilledet eller oplysningerne for at åbne programmet Vejr, hvor du kan se vejrudsigter for de næste par dage.
 • Tryk på for at dæmpe skærmen lidt på skrivebordsuret.

  Tryk et sted på skærmen for at få den til at lyse op igen.

 • Tryk på for at dæmpe skærmen helt, og gå til pauseskærm.

  Når pauseskærmen er aktiveret, viser skrivebordsuret kun tidspunktet og datoen og positionen heraf ændres på skærmen hvert par minutter. Tryk et sted på skærmen for at få den til at lyse op igen.

Brug af verdensuret

Brug skærmen til Ur-programmets verdensur til at se det aktuelle tidspunkt flere steder på jorden samtidigt. Du kan også angive din hjemby, tilføje flere byer til listen på verdensuret og manuelt angive tidszonen, datoen og tidspunktet.

Indstilling af din hjemby

 1. På fanen Verdensur trykker du på og så på Startindstillinger.
 2. Indtast navnet på din hjemby. I takt med at du indtaster bogstaver, filtreres listen, så den viser matchende byer og lande.
 3. Rul gennem listen, og tryk på din hjemby.

Indstilling af tidszone, dato og tidspunkt

Du skal først manuelt deaktivere automatisk tidssynkronisering på HTC ChaCha for at kunne angive tidszonen, datoen og tidspunktet.
 1. På fanen Verdensur trykker du på og så på Lokale tidsindstillinger.
 2. Ophæv markering i afkrydsningsfeltet Automatisk, og indstil tidszonen, datoen og tidspunktet efter behov.
Tip: På startskærmen kan du også trykke på og så trykke på Indstillinger > Dato og tid for at åbne skærmen med indstillinger for Dato og tid.

Tilføjelse af en by til skærmen Verdensur

Tilføj flere byer til skærmen Verdensur, så du med det samme kan kontrollere datoen og tidspunktet i disse byer.
 1. På fanen Verdensur trykker du på Tilføj.
 2. Indtast navnet på den by, du vil tilføje. I takt med at du indtaster bogstaver, filtreres listen, så den viser matchende byer og lande.
 3. Rul gennem listen over matcher, og tryk på den by, du vil tilføje.

Indstilling af en alarm

Du kan bruge programmet Ur's Alarmer-fane til at konfigurere en eller flere vækkealarmer.
 1. På fanen Alarmer markerer du afkrydsningsfeltet for en alarm og trykker på den alarm.
 2. På skærmen Indstil alarmer trækker du fingeren op eller ned for at rulle tidshjulene og angive alarmtidspunktet.
 3. Rul gennem skærmen Indstil alarmer for at se alle de tilgængelige alarmmuligheder. Du kan:
  • Indtast alarmens beskrivelse, og vælg den Alarmlyd, der skal bruges.
  • Tryk på Gentag. Vælg de dage i ugen, hvor alarmen skal lyde, og tryk så på OK.
  • Marker afkrydsningsfeltet Vibrer, hvis du ønsker at HTC ChaCha også skal vibrere, når alarmen lyder.
 4. Når du er færdig med indstilling af alarmen, trykker du på Udført.
Tip:
 • Deaktiver en alarm ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (ved at trykke på det) for den alarm.
 • Hvis du skal indstille mere end tre alarmer, skal du trykke på , mens du står på skærmen Alarmerog så trykke på Tilføj alarm.

Sletning af en alarm

 1. Tryk på på fanen Alarmer, og tryk så på Slet.
 2. Vælg de alarmer, som du vil slette, og tryk så på Slet.

Ændring af indstillinger for alarmlyd

Tryk på på fanen Alarmer, og tryk så på Indstillinger. Du kan ændre følgende indstillinger:
Alarm i lydløs tilstand Denne mulighed er valgt som standard, hvilket giver alarmen mulighed for at lyde, selv når lydstyrke er angivet til lydløs. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du vil gøre alarmen lydløs, når HTC ChaCha er i lydløs tilstand.
Alarmlydstyrke Indstil det lydstyrkeniveau, som du ønsker for alarmen.
Udsættelsesvarighed Angiv, hvor længe udsættelsen skal være mellem alarmer.
Sideknaps adfærd Vælg det, som sker med alarmen, når du trykker på sideknappen (LYDSTYRKE OP/LYDSTYRKE NED). Du kan indstille knappen til udsættelse, afvise alarmen eller deaktivere knappen. Sideknappen fungerer kun, når skærmen ikke er låst.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
394
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-chacha
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER