Lytte til musik

Lytte til musik

Du kan nyde at lytte til sange og musik på HTC ChaCha med programmet Musik.

Vigtigt: Du skal først kopiere musikfiler til hukommelseskortet for at kunne bruge programmet Musik til at afspille musikken.
  1. På startskærmen trykker du på > Musik. Programmet Musik åbner på skærmen Afspilles nu.
  2. Før fingeren til venstre eller højre over skærmen for at gå til næste eller forrige musikalbum.
  3. Tryk på skærmikonerne til at kontrollere musikafspilningen, vælge en sang, der skal spilles, og andet.
Tænd/sluk for blandingsfunktionen. (Blanding er deaktiveret, når knappen er grå).
Tryk og træk fingeren over statuslinje for at spring til en anden del af sangen.
Gå til biblioteket.
Skift mellem at vise listen Afspilles nu og skærmen Afspilles nu. Du kan omorganisere sange i listen Afspilles nu.
Gennemgå gentagelsestilstandene. gentag alle sange, gentag aktuel sang og gentag ikke.

Afspilning af musik fra låseskærmen

Når du lytter til musik, og skærmen slukker, skal du trykke på TÆND/SLUK for at tænde for skærmen igen og kontrollere musikafspilningen direkte på låseskærmen.
Hvis du ikke kan se afspilningsfunktionerne på låseskærmen, skal du svippe finger fra venstre mod højre på feltet på skærmen.
Tip: Du kan også midlertidigt standse musikafspilningen fra meddelelsespanelet.

Om Musik-widget'en

Du kan bruge Musik-widget'en til at afspille musik lige på startskærmen.

0 Personer synes dette var nyttigt