Brug af opkald til hjemmet

Brug af opkald til hjemmet

Når du rejser udenlands, er det nemt at ringe til venner og familie hjemmefra. Din hjemlandskode tilføjes automatisk, når du foretager opkald under roaming.
  1. Tryk på .
  2. Indtast det telefonnummer fra dit hjemland, som du vil ringe til.
    Bemærk: Hvis du indtaster et indledende nul, bliver det fjernet. Hvis du indtaster et plus (+)-tegn før telefonnummeret, vil HTC ChaCha ringe normalt.
    Skærmen Ring hjem åbnes og viser den landekode, der skal tilføjes før telefonnummeret.
  3. Hvis du vil ændre landekoden, skal du vælge det land, du ønsker, i landevalgfeltet.
  4. Tryk på Udført, og ring så.

Deaktivering af opkald til hjemmet

Hvis du foretrækker manuelt at indtaste hele det telefonnummer, der skal ringes til, når du roamer, kan du deaktivere opkald til hjemmet.
  1. Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Opkald.
  2. Marker afkrydsningsfeltet Hjemland.
0 Personer synes dette var nyttigt