KOMMUNIKATION
Hvad kan jeg gøre under en samtale?
KOMMUNIKATION

Hvad kan jeg gøre under en samtale?

Under et opkald kan du bruge knapperne på skærmen til at slå mikrofonen til eller fra eller tænde eller slukke for højttalertelefonen. Du kan også trykke på og vælg, om du vil tilføje et opkald, sætte et opkald i venteposition, slå mikrofonen fra og andet.

Sætte et opkald i venteposition

  1. Tryk på Hold for at sætte opkaldet i venteposition. Når du sætter et opkald i venteposition, vises ikonet for holdt opkald på statuslinjen.
  2. Tryk på Hold igen for at genoptage opkaldet.

Skifte mellem opkald

Hvis du allerede er midt i en samtale og accepterer endnu en, kan du vælge at skifte mellem de to samtaler.
  1. Når du modtager et andet opkald, skal du trykke på Besvar for at acceptere det andet opkald og sætte det første opkald i venteposition.
  2. Skift mellem dem ved at trykke på den person på skærmen, du vil tale med.
  3. Afslut det aktuelle opkald, og returner til det andet opkald ved at trykke på .

Tænde for højttalertelefonen under et opkald

Advarsel: For at mindske muligt beskadigelse af hørelsen, må du ikke holde HTC ChaCha mod øret, når højttalertelefonen er tændt.
Gør et af følgende:
  • Vend HTC ChaCha om i løbet af samtalen (sørg for, at Vend for højttaler er markeret i > > Indstillinger > Lyd).
  • På opkaldsskærmen trykker du på .
Højttalertelefonens ikon vises på statuslinjen, når højttalertelefonen er aktiveret.

Du slukker for højttalertelefonen igen ved at vende HTC ChaCha om, så forsiden er opad. Eller du trykker på igen.

Slå mikrofonen fra under et opkald

Tryk på på opkaldsskærmen for at skifte mellem at tænde og slukke for mikrofonen. Når mikrofonen er slukket, vises ikonet Slå fra i statuslinjen.

Afslutning af et opkald

Gør et af følgende for at afslutte opkaldet:
  • Tryk på .
  • Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på .

Hvis telefonnummeret på den person, der ringede op, ikke findes i listen over kontaktpersoner, kan du vælge at gemme nummeret i listen, når du lægger på.

 
Personer synes dette var nyttigt
394
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-chacha
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER