Personalisering af HTC ChaCha med scener

Personalisering af HTC ChaCha med scener

HTC ChaCha bliver flere telefoner i en, når du bruger scener. Scener er personaliserede startskærmlayouts, som du hurtigt kan bruge. Ved at skifte mellem scener gør du øjeblikkeligt HTC ChaCha til den perfekte weekendtelefon, rejsetelefon, arbejdstelefon eller ren spiltelefon.
Bemærk: Hver gang du tilføjede eller ændrede noget på startskærmen, gemmer HTC ChaCha automatisk dine ændringer til den aktuelt valgte scene.

Brug af en forudindstillet scene

HTC ChaCha har forudindstillede scener, der hver er forudkonfigureret med en anden baggrund og en anden widget-samling, der afspejler forskellige øjeblikke i dit liv. Du kan vælge en scene, der passer til dit arbejde, spil, rejse eller dit sociale liv.
 1. På startskærmen trykker du på > Personaliseret skærm > Scene.
 2. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du ønsker.
 3. Tryk på Anvend.

Oprettelse af en ny scene

Du starter med en tom startskærm, når du skal oprette en ny scene.
 1. På startskærmen trykker du på > Personalisert skærm > Scene.
 2. Tryk på , og tryk så på Ny.
 3. Indtast et nyt scenenavn, og tryk så på Udført.
 4. Personaliser scenen ved at tilføje widgets og andre elementer, arrangere startskærmens layout og ændre temaet eller baggrunden. Alle dine ændringer bliver automatisk gemt til denne scene.

Omdøbning af en scene

 1. På startskærmen trykker du på > Personalisert skærm > Scene.
 2. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du vil omdøbe.
 3. Tryk og hold på en scenes miniature, og tryk så på Omdøb.
 4. Indtast et nyt scenenavn, og tryk så på Udført.

Sletning af scener

 1. På startskærmen trykker du på > Personalisert skærm > Scene.
 2. Tryk på , og tryk så på Slet.
 3. Glid din finger over skærmen fra højre mod venstre for at gennemgå scener. Tryk så på en eller flere scener, som du vil slette.
 4. Tryk på Slet.
0 Personer synes dette var nyttigt