SÅDAN KOMMER DU I GANG
Justering af lydstyrken
SÅDAN KOMMER DU I GANG

Justering af lydstyrken

Justering af ringerlydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for ringetonen, mens justering af medielydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for lydmeddelelser, musik- og videoafspilning.

Justering af ringerlydstyrken

  • Tryk på knappen LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED for at justere ringerlydstyrken på det ønskede niveau. Vinduet Opkaldslydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauerne.
  • Når du står på det laveste ringerniveau (stille tilstand), skal du trykke på LYDSTYRKE NED en gang for at skifte til vibreringstilstand. Ikonet for vibreringstilstand vises i statuslinjen.
  • Mens du er i vibreringstilstand, skal du trykke på LYDSTYRKE OP en gang for at skifte til stille tilstand. Ikonet for højttaler slået fra vises i statuslinjen.

Justering af medielydstyrken

Når du spiller musik eller ser video, kan du justere lydstyrken ved at trykke på LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED. Vinduet Medielydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauet.

Justering af lydstyrken i øretelefonen ved telefonopkald

Under en samtale kan du trykke på knapperne LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED.

Justering af lydstyrken via indstillinger

  1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Lyd > Lydstyrke.
  2. Træk i skyderne for lydstyrke til venstre eller højre for at justere lydstyrkeniveauerne for ringetonen, medieafspilning, alarmer og meddelelser. En eksempeltone afspilles kortvarigt med lydstyrken justeret i takt med, at du trækker i skyderen.
  3. Hvis du ønsker samme lydstyrke for ringetone og meddelelser, skal du vælge Brug opkaldslydstyrke til meddelelser.
  4. Når du er færdig, trykker du på OK.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
394
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-chacha
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER