SIM-kort

SIM-kort

SIM-kortet indeholder dit telefonnummer, tjenestedetaljerne og hukommelsen til telefonbogen/meddelelserne. Både 1,8 V og 3 V SIM-kort kan bruges.

Indsættelse af SIM-kortet

  1. Tag bunddækslet af.
  2. Fjern batteriet.
  3. Indsæt SIM-kortet halvvejs i SIM-kortrummet med dets guldkontaktflader indad og det afskårne hjørne udad.

Fjernelse af SIM-kortet

Vigtigt: Sørg for at slukke for telefonen, før du fjerne SIM-kortet.
  1. Tag bunddækslet af.
  2. Fjern batteriet.
  3. Skub SIM-kortet ind for at skubbe det ud af SIM-kortstikket.
0 Personer synes dette var nyttigt