Změna nastavení zvuku

Změna nastavení zvuku

Nastavení telefonu do tichého režimu

Pokud budete opakovaně mačkat tlačítko SNÍŽIT HLASITOST, až úroveň hlasitosti dosáhne na nulu, bude váš telefon pouze vibrovat. Chcete-li mít možnost přepnout telefon do tichého režimu pomocí tlačítka SNÍŽIT HLASITOST, musíte v nastaveních vypnout vibrace.
  1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
  2. Klepněte na položku Nastavení > vyzváněcí tóny+zvuky.
  3. Klepnutím na vypínač Vibrace zapnuto/vypnuto vypněte vibrace.

Volba zvuků oznámení

Zvolte si různé zvuky pro různé typy oznámení. Můžete použít různé zvuky pro oznámení příchozích textových nebo chatových zpráv, hlasových zpráv a e-mailů.
  1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
  2. Klepněte na položku Nastavení > vyzváněcí tóny+zvuky.
  3. Klepněte na políčko každého typu oznámení a potom zvolte zvuk, který chcete přidělit. Také můžete zapnout nebo vypnout zvuky pro připomenutí a akce, jako je stisknutí tlačítek, závěrka fotoaparátu a tak dále.
0 lidí to považuje za užitečné