Zobrazení a synchronizování kalendářů

Zobrazení a synchronizování kalendářů

Můžete s i vybrat, které kalendáře budou v aplikaci Kalendář zobrazeny nebo skryty a které budou udržovány v synchronizovaném stavu.

Zobrazení nebo skrytí kalendářů

  1. Ve zobrazení den nebo agenda klepněte na položku > nastavení.
  2. Klepněte na spínač pro zapnutí a vypnutí každého kalendáře, který chcete zobrazit nebo skrýt.
Poznámka: Kalendáře jsou v telefonu uchovány synchronizované bez ohledu na to, zda je skryjete nebo zobrazíte.

Volba toho, které kalendáře se synchronizují v telefonu

Můžete si vybrat, které kalendáře chcete v telefonu udržovat synchronizované.
  1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
  2. Klepněte na položku Nastavení > e-mail+účty.
  3. Klepněte na účet, jehož nastavení synchronizace kalendáře chcete změnit.
  4. Zaškrtněte políčko Kalendář nebo zrušte jeho zaškrtnutí v závislosti na tom, zda chcete synchronizovat kalendář účtu, nebo chcete synchronizaci zastavit.
  5. Klepněte na pro uplatnění změn.
0 lidí to považuje za užitečné