Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

  1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
  2. Klepněte na položku Nastavení > e-mail+účty.
  3. Klepněte na položku přidat účet.
  4. Klepněte na položku Outlook.
  5. Zadejte e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na položku přihlásit.

Pokud jsou nalezena nastavení vašeho účtu, počkejte, až telefon dokončí synchronizaci s vaším pracovním e-mailem, kontakty a kalendářem.

Poznámka: Pokud nastavení vašeho účtu nelze najít, podle pokynů na obrazovce zadejte nastavení účtu Exchange ActiveSync ručně. Správce serveru Exchange vám na vyžádání tato nastavení poskytne.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné