Přidání účtu Microsoft

Přidání účtu Microsoft

Při prvním nastavení telefonu jste požádáni o přihlášení ke svému účtu Microsoft. Pokud jste se při této příležitosti nepřihlásili nebo pokud máte více než jeden účet Microsoft, přejděte do nastavení pro nastavení svého hlavního účtu Microsoft nebo dodatečných účtů.
  1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
  2. Klepněte na položku Nastavení > e-mail+účty.
  3. Klepněte na položku přidat účet > účet Microsoft.
  4. Zadejte účet a heslo Microsoft a potom klepněte na položku přihlásit.
Vaše e-maily, kontakty, kalendář, fotografie a kanály k účtu Microsoft se synchronizují do telefonu.
Poznámka:
  • První vytvořený účet Microsoft nelze z telefonu odstranit.
  • Pokud nastavíte další účty Microsoft, fotografie z těchto účtů nebudou do telefonu synchronizovány.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné