KOMUNIKACE
Zobrazení a odpověď na zprávu
KOMUNIKACE

Zobrazení a odpověď na zprávu

Když dostanete novou zprávu, uslyšíte zvuk oznámení (pokud je nastaven) a uvidíte, jak se zpráva krátce zobrazí v horní části obrazovky.
 1. Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:
  • Klepněte na oznámení v horní části obrazovky.
  • Nebo otevřete aplikaci Zprávy a zpřístupněte a přečtěte si zprávu.
 2. Zadejte odpověď a pak klepněte na .
  Tip: Pokud má kontakt více než jedno telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, můžete klepnout na pro volbu jiné položky.

Proč nemohu příteli odpovědět pomocí serveru Facebook nebo služby Messenger ve stejném vláknu?

Pokud máte přátele na serveru Facebook nebo službě Messenger, můžete mít několik kontaktních profilů pro tutéž osobu. Jejich telefonní číslo a informace o účtu Facebook a Messenger mohou být v telefonu uloženy jako rozdílné kontakty. V takovém případě musíte tyto kontakty propojit ručně.
Otevřete aplikaci Lidé a propojte je.

Kopírování a vkládání zprávy

Můžete zkopírovat předchozí zprávu a vložit ji do nové zprávy, kterou vytváříte.
 1. V seznamu posloupnosti klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) pro zobrazení přenášených zpráv s tímto kontaktem.
 2. Stiskněte a přidržte zprávu, kterou chcete zkopírovat, a potom klepněte na položku kopírovat.
 3. Klepněte na textové pole, ve kterém píšete novou zprávu.
 4. Pro vložení zkopírované zprávy klepněte na .
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
524
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
windows-phone-8x-by-htc
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY