Zadávání slov s predikcí

Zadávání slov s predikcí

Klávesnice na obrazovce zobrazuje predikci textu, abyste mohli psát rychleji a přesněji. Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.
Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu:
  • Pokud vidíte požadované slovo zvýrazněné tučně, můžete klepnout na mezerník a vložit jej do textu.
  • Pokud vidíte zadávané slovo v doporučeních než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
  • Přesuňte prst přes panel návrhů pro zobrazení více slov.
  • Pokud něco napíšete nesprávně nebo vyberete nesprávné slovo, klepněte na toto slovo pro zobrazení panelu návrhů a zvolte správné slovo.
0 lidí to považuje za užitečné