KOMUNIKACE
Organizování kontaktů do skupin
KOMUNIKACE

Organizování kontaktů do skupin

Skupiny vám pomohou filtrovat vaše sociální sítě. Díky skupinám je také snazší odesílat stejný e-mail a textové zprávy více než jednomu kontaktu. Když vytvoříte skupinu, zobrazí se na obrazovce společně.
Klepněte na skupinu a zobrazí se členové skupiny a jejich aktualizace na sociálních sítích a také možnosti pro skupinové e-maily, textové zprávy a konverzace.

Vytvoření nové skupiny

 1. Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici Lidé.
 2. Na obrazovce společně klepněte na položku > Skupina.
 3. Zadejte název skupiny a klepněte na položku .
 4. Klepněte na a potom vyberte kontakt, který chcete přidat do skupiny.

  Postup opakujte, pokud chcete do skupiny přidat další kontakty.

Tip: Stiskněte a přidržte skupinu, abyste ji připnuli na Úvodní obrazovku.

Přidání kontaktů do skupiny

 1. Klepněte na skupinu, do které chcete přidat kontakty.
 2. Klepněte na > .
 3. Klepněte na kontakt, který chcete přidat.

Odstranění kontaktu ze skupiny

 1. Klepněte na skupinu, ze které chcete odebrat kontakt.
 2. Klepněte na a vyberte kontakt, který chcete odebrat.
 3. Klepněte na položku odebrat ze skupiny.

Změna preference kontaktu člena

Pokud má nějaký kontakt více než jednu e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, můžete vybrat e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které chcete použít při odesílání skupinového e-mailu nebo textové zprávy.
 1. Klepněte na skupinu se členem, jehož kontaktní preference chcete změnit.
 2. Klepněte na a potom klepněte na kontakt.
 3. Klepněte na pole Telefonní číslo nebo E-mailová adresa pro změnu informací.
 4. Po dokončení klepněte na .
 5. Klepnutím na se vrátíte na skupinovou obrazovku.

Přeuspořádání dlaždic skupiny

Nechcete mít členy skupiny zobrazené podle abecedy? Dlaždice členů skupiny můžete uspořádat podle libosti.
 1. Klepněte na skupinu, kterou chcete změnit.
 2. Stiskněte kontakt a přidržte jej, dokud se dlaždice nezačne vznášet.
 3. Potom dlaždici přetáhněte na nové místo.
 4. Po dokončení stiskněte .

Přejmenování skupiny

 1. Klepněte na skupinu, kterou chcete přejmenovat.
 2. Klepněte na položku > přejmenovat.
 3. Zadejte nový název skupiny.
 4. Po dokončení klepněte na .

Odstranění skupiny

 1. Klepněte na skupinu, kterou chcete odstranit.
 2. Klepněte na položku > odstranit.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
524
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
windows-phone-8x-by-htc
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY