Zapnutí nebo vypnutí režimu v letadle.

Zapnutí nebo vypnutí režimu v letadle.

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí bezdrátových zařízení na palubě letadla. Rychlým způsobem vypnutí bezdrátových funkcí je přepnutí telefonu do režimu v letadle.

Zapnutím režimu v letadle se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení, včetně funkce telefonu, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi. Jestliže režim v letadle zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stavy komunikace Bluetooth a Wi-Fi.
  1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
  2. Klepněte na položku Nastavení > režim v letadle.
  3. Klepnutím na přepínač Stav funkci zapnete nebo vypnete.
Když je režim v letadle zapnutý, zobrazí se na stavovém panelu ikona .
0 lidí to považuje za užitečné