Záznam videa

Záznam videa

Videa můžete pořizovat v orientaci na výšku nebo na šířku. Z hlediska diváka, který se na vaše videa bude dívat, je ideální snímání na šířku.
 1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
 2. Klepnutím na přepněte do režimu videa. Na obrazovce se zobrazí čítač videa.
 3. Zvolte nastavení pro nahrávání videa:
  • Klepněte na pro zapnutí nebo vypnutí světla videa při nahrávání.
  • Klepněte na pro přepnutí na ultraširokoúhlý přední fotoaparát.
  • Klepněte na položku > nastavení videa pro volbu rozlišení, které chcete použít.
 4. Před zaznamenáním můžete nejprve přiblížit či oddálit.
 5. Pro zahájení nahrávání stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.
 6. Pro zastavení nahrávání znovu stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.
Video se uloží do alba Z fotoaparátu v centru Fotografie.
0 lidí to považuje za užitečné