ZAČÍNÁME
Používání hlasu v telefonu
ZAČÍNÁME

Používání hlasu v telefonu

Vytočit hovor, odeslat textovou zprávu nebo najít místo můžete jednoduše pomocí svého hlasu.
Důležité: Je možné, že v některých zemích nebo regionech není funkce hlasu k dispozici.
 1. Stiskněte a přidržte .

  Pokud funkci hlasu používáte poprvé, zobrazí se na obrazovce několik příkladů toho, co můžete říci. Po přečtení příkladů klepněte na položku přijmout.

 2. Vyslovte pokyn, například:
  • Když chcete zavolat někomu ze svého seznamu kontaktů, můžete říci Volat Jana Veselá, mobil.
  • Když chcete otevřít nějakou aplikaci, například Kalendář, řekněte Otevřít kalendář.
  • Pokud chcete něco najít na webu, třeba pizzerie, můžete říci Najít pizzerie.
  • Pokud potřebujete pomoci, řekněte Co lze říci? pro zobrazení nebo poslech různých typů hlasových pokynů, které můžete použít.

Zapnutí více mluvených příkazů

V nastaveních můžete zapnout další mluvené příkazy, například uložení a vytáčení čísel rychlé volby. Telefon také můžete nastavit tak, aby nahlas předčítal textové zprávy a umožni vám nadiktovat odpověď, aniž byste ji museli psát.
 1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
 2. Klepněte na položku Nastavení > usnadnění přístupu.
 3. Klepněte na vypínač Zapnout/Vypnout Mluvené příkazy pro usnadnění přístupu k telefonu pro zapnutí dalších mluvených příkazů pro telefonní hovory. Používat můžete tyto příkazy:
  Uložit rychlou volbu Přidělení čísla rychlé volby
  Volat číslo Volání čísla rychlé volby
  Zapnout/vypnout přesměrování hovorů Zapnutí nebo vypnutí přesměrování hovorů
 4. Stisknutím se vrátíte na seznam nastavení.
 5. Klepněte na řeč.
 6. Ujistěte se, že je přepínač Přehrát zvuková potvrzení zapnutý. Pomocí této funkce telefon bude nahlas mluvit a informovat vás o příchozích telefonních hovorech.
 7. Pokud chcete, aby vám telefon četl textové zprávy, klepněte na políčko Nahlas předčítat příchozí textové zprávy. Zvolte, zda chcete, aby telefon předčítal textové zprávy vždy, nebo jen když používáte sluchátka Bluetooth nebo kabelová sluchátka.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
524
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
windows-phone-8x-by-htc
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY