Režim spánku

Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne telefon do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítek, když máte telefon uložen v tašce nebo kapse. Přesto budete moci přijímat zprávy a hovory.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete telefon do režimu spánku. Telefon se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v klidu.

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li telefon probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.
Poznámka: Telefon se aktivujte automaticky, když přijímáte příchozí hovor.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné