Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení

Obnovení původního nastavení telefonu vrátí telefon do stavu před jeho prvním zapnutím.

Pokud předáváte telefon jinému uživateli, nebo má telefon stálé problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování). Obnovení továrního nastavení však není krok, který by bylo lehké provést. Trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení továrního nastavení prostřednictvím nabídky

Nejpohodlnějším způsobem, jak provést obnovení továrního nastavení, je prostřednictvím nastavení.

  1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
  2. Klepněte na položku Nastavení > informace.
  3. Klepněte na položku obnovit tovární nastavení telefonu a potom klepněte na ano.

Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek telefonu

Pokud nemůžete zapnout telefon nebo zpřístupnit nastavení, můžete přesto provést obnovení pomocí tlačítek na telefonu.

  1. Vypněte napájení.
  2. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Uvolněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST, až se na obrazovce zobrazí ikona.
  3. Potom stiskněte tato hardwarová tlačítka v řadě: ZVÝŠIT HLASITOST > SNÍŽIT HLASITOST > NAPÁJENÍ > SNÍŽIT HLASITOST.
0 lidí to považuje za užitečné