Zavření a zakázání režimu Dětský koutek

Zavření a zakázání režimu Dětský koutek

Pokud již režim Dětský koutek nepotřebujete, můžete jej zavřít a zakázat.
  1. Z obrazovky Dětský koutek krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypněte displej a přepněte telefon do režimu spánku.
  2. Opětným krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ telefon probudíte.
  3. Posuňte prst nahoru po zamykací obrazovce.
  4. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
  5. Klepněte na položku Nastavení > dětský koutek.
  6. Klepnutím na vypínač Zapnuto/Vypnuto zakažte Dětský koutek.
0 lidí to považuje za užitečné