Nastavení a služby
Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN
Nastavení a služby

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) kartě SIM.

Důležité: Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.
  1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
  2. Klepněte na položku Nastavení.
  3. Udělejte rychlý pohyb vlevo pro přejití na aplikace a potom klepněte na položku telefon.
  4. Klepnutím na vypínač Zabezpečení SIM karty zapnuto/vypnuto funkci zapněte.
  5. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko zadat.
  6. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku Změnit kód PIN karty SIM.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM "‍zamčený PUK."‍

Důležité: Pro opětné získání přístupu na kartu SIM potřebujete nový kód PUK. Tento kód obdržíte od mobilního operátora.
  1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko zadat.
  2. Zadejte nový kód PIN, klepněte na tlačítko zadat a potom potvrďte nový kód PIN.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
540
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
windows-phone-8s-by-htc
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY