Zapnutí funkce Spořič baterie

Zapnutí funkce Spořič baterie

Když zapnete Spořič baterie, telefon automaticky vypne některé služby a funkce, které na pozadí baterii využívají.
 1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
 2. Klepněte na položku Nastavení > spořič baterie.
 3. Klepnutím na vypínač Zapnuto/Vypnuto zapněte Spořič baterie.
 4. Klepněte na položku upřesnit a potom zvolte kteroukoli z těchto možností:
  • Když je baterie slabá. Spořič baterie se automaticky zapne, když se baterie dostane na 20 %.
  • Nyní až do dalšího nabití. Spořič baterie se zapne okamžitě až do dalšího nabití baterie.
  • Vždy. Spořič baterie je vždy zapnutý.
 5. Uložte nastavení stisknutím tlačítka .
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné