Vytvoření nového úkolu

Vytvoření nového úkolu

Úkoly se zobrazují v kalendáři a objevují se vedle událostí.
Důležité: Úkoly lze vytvářet pouze v účtech Microsoft a Outlook (Exchange ActiveSync).
  1. V aplikaci Kalendář posuňte prst vlevo či vpravo pro přejití na seznam úkoly.
  2. Klepněte na .
  3. Pokud máte více než jeden účet, zvolte účet, ve kterém chcete úkol přidat.
  4. Vyplňte podrobnosti úkolu, jako je předmět, termín a tak dále.
  5. Pro nastavení připomenutí zapněte Připomenutí a potom zvolte datum a čas.
  6. Klepněte na tlačítko pro uložení.
Pokud jste nastavili termín, zobrazí se úkol ve zobrazení agenda pro dané datum. Váš úkol se zobrazí také ve zobrazení den vašeho nastaveného data a času připomenutí.
0 lidí to považuje za užitečné