Nastavení a služby
Datové připojení
Nastavení a služby

Datové připojení

Když telefon zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za poplatky. Pokud však nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.
 1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
 2. Klepněte na položku Nastavení > mobilní síť.
 3. Klepněte na přepínač Datové připojení Zapnuto/Vypnuto.

Používání aplikace Nastavení připojení

Aplikace Nastavení připojení umožňuje rychlé a snadné překonfigurování nastavení vašeho datového připojení.

Když si vyměníte kartu SIM a telefon restartujete, otevře se aplikace Nastavení připojení a automaticky se nastaví datové připojení vašeho telefonu na základě nové karty SIM.

Pokud váš mobilní operátor používá odlišné profily nastavení připojení pro datové služby (například odlišná nastavení pro Internet a WAP), můžete pomocí této aplikace snadno přepínat mezi profily.

Přepnutí na jiné datové připojení

Ručně si zvolte mobilního operátora v položce Nastavení připojení, pokud aplikace automaticky nenakonfigurovala datové připojení telefonu nebo pokud potřebujete přepnout na jiného mobilního operátora, abyste mohli použít určité datové služby.
 1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
 2. Klepněte na položku Nastavení připojení.
 3. Klepněte na položku > ruční výběr.
 4. Vyberte požadovanou zemi a potom mobilního operátora.
 5. Klepněte na pro uplatnění změn.

Přidání nového přístupového bodu

Název přístupového bodu (APN) je adresa, kterou váš telefon používá k připojení k datové síti. Ve výchozím nastavení jsou APN nastaveny automaticky, když telefon poprvé nastavujete. Když mobilní datové připojení nefunguje nebo nemůžete odeslat multimediální zprávu (MMS), zkuste zadat nový APN na základě vaší polohy a mobilního operátora.
Důležité: Před přidáním si vyžádejte název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od mobilního operátora.
 1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
 2. Klepněte na položku Nastavení > mobilní síť.
 3. Klepněte na přidat apn pro internet nebo přidat apn pro mms.
 4. Zadejte APN a další požadovaná nastavení.
 5. Klepněte na tlačítko pro uložení.

Povolení datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získejte přístup k datovým službám, i pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.

Výstraha: Používání datových služeb při roamingu bude drahé. Než povolíte datový roaming, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.
 1. Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo.
 2. Klepněte na položku Nastavení > mobilní síť.
 3. Klepněte na pole Možnosti dat při roamingu a potom klepněte na položku používat roaming.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
540
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
windows-phone-8s-by-htc
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-connections_internet-data