Používání klávesnice na obrazovce

Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce.
Klepněte na libovolné místo na obrazovce, kde je možné psát, a automaticky se zobrazí klávesnice.
Až již klávesnici nebudete potřebovat, zavřete ji stisknutím .

Zapnutí funkce Caps Lock

Stiskněte a přidržte nebo poklepejte na klávesu Shift . Opětným klepnutím funkci Caps Lock vypněte.

Zadávání čísel a symbolů

 1. Klepněte na pro přepnutí na numerickou a symbolovou klávesnici. Na klávesnici najdete čísla, běžná interpunkční znaménka a symboly.
 2. Pro použití více symbolů klepněte na položku .
 3. Některé z kláves symbolů mohou vyvolat více symbolů. Stiskněte a přidržte symbol pro zobrazení více možností.
  Například:
  • Stiskněte a přidržte klávesu symbolu, například klávesu levé závorky, a potom klepněte na požadovaný symbol.
  • Stiskněte a přidržte klávesu tečky pro vyvolání některých běžných interpunkčních možností a potom klepněte na požadovanou položku.
  • Stiskněte a přidržte symbol měny, abyste zvolili z dostupných symbolů měn.

Pohyb kurzorem

Pokud chcete kurzor umístit doprostřed textu, který jste již zadali, stiskněte a přidržte poblíž textu, který chcete změnit, až se zobrazí kurzor, a potom prst přetáhněte pro přesunutí kurzoru přesně tam, kde jej chcete.
0 lidí to považuje za užitečné