KOMUNIKACE
Sdílení skupiny kontaktů v reálném čase
KOMUNIKACE

Sdílení skupiny kontaktů v reálném čase

Místnosti jsou místa, v nichž můžete mít skupinovou konverzaci a sdílet fotografie, videa, kalendáře a mnohem více.

Vytvoření nové místnosti

Důležité: Do místnosti mají přístup pouze kontakty s Windows Phone 8. Když vytvoříte místnost, jste jejím vlastníkem. Všichni ostatní členové místnosti jsou hosté.
 1. Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici Lidé.
 2. Na obrazovce společně klepněte na položku > Místnost.
 3. Zadejte název místnosti a pak klepněte na .
 4. Klepněte na a potom vyberte kontakt, který chcete pozvat do místnosti.

  Postup opakujte, pokud chcete do místnosti pozvat další kontakty.

  Poznámka: Pozvánky do místnosti se odesílají textovou zprávou.
 5. Po dokončení klepněte na .

Pozvání kontaktů do místnosti

 1. Klepněte na místnost, do které chcete pozvat kontakty.
  Poznámka: Lidi nemůžete zvát, pokud nejste vlastníky místnosti.
 2. Klepněte na > .
 3. Klepněte na kontakt, který chcete pozvat.
 4. Pokud chcete pozvat jiný kontakt, klepněte na .
 5. Po dokončení klepněte na .

Pozvaná osoba obdrží textovou zprávu s odkazem na připojení k vaší místnosti.

Přeuspořádání dlaždic místnosti

Trochu to promíchejte. Dlaždice členů místnosti můžete přeuspořádat podle libosti.
 1. Klepněte na místnost, kterou chcete změnit.
 2. Stiskněte kontakt a přidržte jej, dokud se dlaždice nezačne vznášet.
 3. Potom dlaždici přetáhněte na nové místo.
 4. Po dokončení stiskněte .

Správa místnosti

Důležité: Spravovat můžete jen místnost, kterou jste vytvořili.
 1. Klepněte na místnost, kterou chcete spravovat.
 2. Klepněte na .
 3. Můžete provést následující:
  • Změnit název místnosti.
  • Přidat nebo odebrat hosty.
  • Odstranit místnost.

Opuštění místnosti

 1. Klepněte na místnost, kterou chcete opustit.
  Poznámka: Vlastníci nemohou místnost opustit.
 2. Klepněte na položku > opustit místnost > opustit.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
540
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
windows-phone-8s-by-htc
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY