Základní informace o fotoaparátu

Základní informace o fotoaparátu

Ať už cestujete pracovně nebo za zábavou, užívejte si fotografování a pořizování videí pomocí fotoaparátu.
  • Na úvodní obrazovce se přesuňte vlevo a potom klepněte na položku Fotoaparát otevřete aplikaci Fotoaparát.
  • Nebo stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.
Tip: Věděli jste, že můžete otevřít aplikaci Fotoaparát, i když je displej vypnutý nebo zamčený? Stačí stisknout a přidržet tlačítko FOTOAPARÁT.

Obrazovka Hledáček

Na obrazovce Hledáček naleznete následující ovládací prvky:

Režim Fotografie/video
Režim Blesk
Světla videa
Objektivy fotoaparátu
Přejděte do části Z fotoaparátu
Poznámka: Blesk a světlo videa nejsou k dispozici, pokud je vybitá baterie.

Přiblížení

Před fotografováním nebo pořízením videa můžete přiblížit či oddálit snímaný objekt.
Jednoduše roztáhněte nebo proveďte gesto stažení na obrazovce pro přiblížení nebo oddálení.

Změna nastavení

  1. Klepněte na položku > nastavení fotografie nebo nastavení videa pro zvolení nastavení jako rozlišení.
  2. Pro uložení nastavení klepněte po provedení změny na položku uložit.
Tip: Pro nalezení dalších nastavení fotoaparátu se přesuňte vlevo z úvodní obrazovky a potom klepněte na položku Nastavení. Potom se přesuňte na seznam aplikaci a klepněte na položku fotografie+fotoaparát.
0 lidí to považuje za užitečné