Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti

  1. Panel hlasitosti zobrazíte stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.
  2. Opakovaným stiskem nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.

Ztlumení vyzvánění

  1. Stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST zobrazte panel hlasitosti.
  2. Klepněte na tlačítko .

Pokud je v nastaveních zapnutá možnost Vibrace, přejde telefon do režimu vibrace. Pokud není, telefon přejde do tichého režimu.

0 lidí to považuje za užitečné