Dotyková gesta

Dotyková gesta

Ovládejte telefon pomocí dotykových gest.

Klepnutí

Klepněte prstem na obrazovku, když chcete vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce.

Stisknutí a přidržení

Stiskněte a přidržte položku pro zobrazení dostupných možností (například dodatečných kláves na klávesnici).

Přesunutí nebo posunutí

Rychle prst přesuňte svisle nebo vodorovně přes obrazovku, pokud potřebujete projít dlouhým seznamem nebo zobrazit jiné obrazovky v centru.

Přetažení

Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

Rychlé pohyby

Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy, například když rychle přecházíte z úvodní obrazovky na seznam aplikací.

Stažení a roztažení

V některých aplikacích, jako je Fotografie nebo Internet Explorer, roztáhněte své prsty na obrazovce pro přiblížení, když máte zobrazený obrázek nebo text.

Stažením prstů na obrazovce obrázek nebo text oddálíte.

0 lidí to považuje za užitečné