Zapínání a vypínání

Zapínání a vypínání

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Je to snadné.
Poznámka: Když zapnete telefon poprvé, budete jej muset nastavit.

Vypnutí napájení

  1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
  2. Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ, dokud se nezobrazí zpráva posunutím dolů vypnete telefon.
  3. Posuňte prst dolů po obrazovce.

Telefon nereaguje?

Pokud telefon nereaguje, když klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítka, restartujte jej.
Stiskněte a podržte nejméně na 12 sekund tlačítko NAPÁJENÍ. Telefon se vypne a znovu zapne.
0 lidí to považuje za užitečné