Baterie

Baterie

Telefon používá dobíjecí nevyjímatelnou baterii. To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak telefon používáte. Používané funkce a příslušenství mohou mít dopad na životnost baterie. Například pokud necháte stále zapnuté připojení Bluetooth, spotřebuje telefon více energie. Velkou spotřebu energie představují dlouhé telefonáty a časté procházení webových stránek. Také dbejte na polohu: slabý signál mobilní sítě a extrémní teploty znamenají vyšší spotřebu.

Nabíjení baterie

Dříve než začnete telefon používat, doporučujeme nabít baterii.
Důležité: K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a synchronizační kabel USB dodaný v balení.
  1. Vložte malý konec kabelu USB do konektoru USB.
  2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
  3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.
Během dobíjení baterie oznamovací dioda LED vydává trvalé červené světlo. Kontrolka začne svítit zeleně, když je baterie úplně nabitá.

Během dobíjení baterie při zapnutém telefonu je na stavovém řádku zobrazena ikona dobíjení baterie . Po úplném dobití baterie se ikona dobíjení baterie změní na ikonu plně nabité baterie .

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.
0 lidí to považuje za užitečné