Nastavení a služby
Příjem informací pomocí Bluetooth
Nastavení a služby

Příjem informací pomocí Bluetooth

Telefon může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb a dokumentů, například PDF.
Při prvním přenosu informací telefonem a jiným zařízením musíte zadat nebo potvrdit bezpečnostní heslo. Po spárování telefonu a dalšího zařízení nebudete muset pro další přenos informací znovu zadávat hesla.
Chcete-li přijímat soubory pomocí Bluetooth, musíte mít v telefonu kartu microSD.
 1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Bluetooth.
 2. Pokud zaškrtávací pole Bluetooth nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
 3. Zvolte zaškrtávací pole Možno zjistit.
 4. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do svého telefonu. Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.
 5. Na výzvu přijměte požadavek na spárování v telefonu i v přijímacím zařízení.

  Na výzvu také zadejte stejné heslo na telefonu i v zařízení nebo potvrďte automaticky generované heslo.

  Na telefonu se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.
 6. Pokud chcete v budoucnu soubory přijímat z odesílajícího zařízení automaticky, zvolte zaškrtávací pole Vždy tomuto zařízení důvěřovat.
 7. Klepněte na Přijmout nebo OK.
 8. Když telefon obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak na Přijmout.
 9. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Chcete-li soubor ihned otevřít, přesuňte se k panelu Oznámení a pak na něj klepněte.

  Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

  • Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
  • V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na Importovat. Soubor vCalendar je přidán do událostí kalendáře.
  • V případě souboru kontaktů vCard, máte-li v úložišti více souborů vCard, můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.

Přidání přijaté složky Bluetooth na obrazovku Plocha

Na obrazovku Plocha můžete přidat složku, která zobrazuje všechny soubory, které jste obdrželi pomocí připojení Bluetooth.
 1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko .
 2. Na obrazovce Přidat na obrazovku Plocha klepněte na Složka > Bluetooth – přijaté soubory.
 3. Stiskněte a podržte symbol složky Bluetooth – přijaté soubory, pak jej přetáhněte na požadované místo na obrazovce Plocha.
Chcete-li zobrazit obsah složky, klepněte na příslušnou ikonu. Chcete-li otevřít soubor, klepněte na jeho název.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
316
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-wildfire
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY