Odeslání informací pomocí Bluetooth

Odeslání informací pomocí Bluetooth

Připojení Bluetooth můžete použít k přenosu informací mezi telefonem a jiným zařízením Bluetooth, například telefonem nebo notebookem.
Odesílat můžete následující typy informací, podle typu přijímacího zařízení:
 • Obrázky a videoklipy
 • Události kalendáře
 • Kontakty
 • Audio soubory
Při prvním přenosu informací telefonem a jiným zařízením musíte zadat nebo potvrdit bezpečnostní heslo. Po spárování telefonu a dalšího zařízení nebudete muset pro další přenos informací znovu zadávat hesla.

Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti dříve než začnete. Také jej můžete nastavit do režimu “Příjem přenosů” nebo “Příjem souborů”. Informace o příjmu informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

 1. V telefonu otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat.
 2. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:
  Zaznamenání fotografie nebo videa Po zaznamenání fotografie na obrazovce Fotoaparát klepněte na tlačítko Sdílet , pak na Bluetooth.
  Fotografie a videa
  1. Na kartě Alba aplikace Galerie zvolte album.
  2. Klepněte na tlačítko Sdílet , pak na Bluetooth.
  3. Vyberte položky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko Další.
  Kontakt
  1. Na kartě Vše, klepněte a podržte symbol kontaktu, pak klepněte na Odeslat kontakt jako vCard.
  2. Zvolte možnost Odeslat kontakt - Bluetooth.
  Událost kalendáře V zobrazení Den, Agenda, nebo Týden klepněte a podržte symbol události, pak klepněte na Sdílet vCalendar > Bluetooth.
  Hudební skladba Když je skladba zobrazena na obrazovce Nyní se přehrává v aplikaci Hudba, stiskněte MENU, pak klepněte na Sdílet > Bluetooth.
  Hlasový záznam Na obrazovce Hlasový záznam klepněte na tlačítko Sdílet , pak na Bluetooth.
 3. Zapněte Bluetooth, pokud jste k tomu vyzváni.
 4. Pokud jste dosud neprovedli spárování s přijímacím zařízením, klepněte nejprve na Vyhledání zařízení.
 5. Klepněte na název přijímacího zařízení.
 6. Na výzvu přijměte požadavek na spárování v telefonu i v přijímacím zařízení.

  Na výzvu také zadejte stejné heslo na telefonu i v zařízení nebo potvrďte automaticky generované heslo.

 7. Na přijímacím zařízení přijměte soubor.

Kde jsou uloženy odeslané informace

Když odešlete informace z telefonu pomocí Bluetooth, místo uložení závisí na typu informace a přijímacím zařízení.

Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízení. Pokud například odešlete událost kalendáře do kompatibilního telefonu, je událost zobrazena v aplikaci Kalendář v telefonu.

Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty.

 • V systému Windows XP může být cesta následující: C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange.
 • V systému Windows Vista může být cesta následující: C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents.
 • V systému Windows 7 může být cesta následující: C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder

Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu soboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "Obrázky".

0 lidí to považuje za užitečné