Nastavení a služby
Připojení k síti VPN
Nastavení a služby

Připojení k síti VPN

Z telefonu můžete přidat, nastavit a spravovat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Podle typu používané sítě VPN může být nutné zadat přihlašovací údaje nebo nainstalovat bezpečnostní certifikát, než se budete moci k firemní síti VPN připojit. Tyto informace obdržíte od správce sítě.

Telefon musí také nejprve sestavit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN. Další informace o nastavení a používání těchto připojení v telefonu viz Datové připojení a Wi-Fi.

Nastavení bezpečného úložiště přihlašovacích údajů

Pokud vás správce sítě informujte o nutnosti stažení a nainstalování bezpečnostních certifikátů, musíte nejprve nastavit bezpečné úložiště přihlašovacích údajů
 1. Na obrazovce Plocha stiskněte MENU, klepněte na Nastavení > Zabezpečení, pak klepněte na Nastavit heslo.
 2. Zadejte nové heslo pro uložení pověření (alespoň 8 znaků bez mezer).
 3. Posuňte se dolů a potvrďte heslo, pak klepněte na tlačítko OK.
 4. Zvolte zaškrtávací pole Použít zabezpečená pověření.
Pak můžete stáhnout a nainstalovat potřebné certifikáty pro přístup k místní síti. Informace o tom vám podá správce sítě.

Přidání připojení k síti VPN

 1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení VPN.
 2. Klepněte na položku Přidat VPN a potom klepněte na typ VPN, který chcete přidat.
 3. Klepněte na nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
 4. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Uložit.
Příslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě VPN na obrazovce Nastavení VPN.

Připojení k síti VPN

 1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení VPN.
 2. V části sítě VPN klepněte na VPN, ke které se chcete připojit.
 3. Na vyžádání zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku Připojit. Po připojení se v oznamovací oblasti v záhlaví zobrazí ikona připojení VPN ().
Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako jsou intranetové stránky na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

 1. Vysunutím otevřete panel Oznámení
 2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku nastavení VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.
Když je telefon odpojen od sítě VPN, zobrazí se ikona odpojení od sítě VPN v oznamovací oblasti titulního řádku.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
316
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-wildfire
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY