Kontrola schránky Doručená pošta

Kontrola schránky Doručená pošta

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Pošta. Nyní je zobrazena schránka doručené pošty.
Přepnutím zobrazíte jiný poštovní účet nebo přidáte nový.
Počet nepřečtených e-mailových zpráv.
Klepněte na některou kartu a odfiltrujte přijaté zprávy.

Přijato

Zobrazuje e-mailové zprávy jako jednotlivé položky.

Konverzace

Zobrazuje zprávy jako konverzace, seskupené podle řádku předmětu. Klepněte na předmět v tomto seznamu a zobrazte e-mailové konverzace.

Ze [skupiny]

Zobrazí všechny e-mailové zprávy ze skupiny kontaktů. Chcete-li zvolit, která skupina kontaktů se zobrazí, stiskněte tlačítko MENU, klepněte na Zobrazit, pak vyberte skupinu. Chcete-li přidat do skupiny další kontakty, klepněte na položku Přidat kontakt do skupiny, vyberte kontakty, které chcete přidat a potom klepněte na položku Uložit.

Nepřečtené

Zobrazuje nepřečtené zprávy.

Označeno

Zobrazuje všechny zprávy označené příznakem. (Pouze Exchange ActiveSync.)

Pozvánky na schůzku

Zobrazuje pozvánky na schůzku, které jste přijali nebo zamítli. (Pouze Exchange ActiveSync.)

Přílohy

Zobrazuje všechny zprávy, které obsahují přílohu.

Aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení automatické synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-maily kdykoliv ručně.
Když jste v účtu, který chcete synchronizovat, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Třídění e-mailových zpráv

Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.
Ve schránce Doručená pošta stiskněte tlačítko MENU, klepněte na Seřadit a zvolte z možností třídění.

Rychlé procházení schránky

Pokud máte dlouhý seznam e-mailových zpráv ve schránce Doručená pošta, nemusí být snadné procházet seznam a vyhledat tu zprávu, kterou požadujete. Schránku Doručená pošta můžete snadno procházet pomocí speciálních tahů prstem. Schránku Doručená pošta můžete snadno procházet pomocí speciálních tahů prstem.
  1. Přejděte do schránce Doručená pošta e-mailového účtu, který chcete zobrazit.
  2. Zvolte způsob třídění pro zobrazení e-mailových zpráv. Viz také Třídění e-mailových zpráv.
  3. Stiskněte a podržte dva prsty na každé e-mailové zprávě, pak rychle přetáhněte prst dolů, aniž byste jej zvedli.
Obrazovka pak přejde k následující nebo další sadě e-mailů, podle vybraného pořadí třídění. Příklad:
  • Pokud jsou vaše e-mailové zprávy jsou uspořádány podle data, obrazovka přejde k e-mailovým zprávám přijatým předchozího nebo následujícího dne, v závislosti na pořadí třídění.
  • Pokud jsou e-mailové zprávy uspořádány abecedně, podle jména odesílatele nebo předmětu, obrazovka přejde na předchozího nebo následujícího odesílatele nebo předmět, podle toho, jaké je pořadí řazení.
0 lidí to považuje za užitečné