O aplikaci Zprávy

O aplikaci Zprávy

Buďte v kontaktu se důležitými lidmi svého života. Pomocí aplikace Zprávy sestavte a odešlete textové (SMS) a multimediální zprávy (MMS).
Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Zprávy.

Na otevřené obrazovce Všechny zprávy jsou všechny odeslané a přijaté zprávy pohodlně seskupeny do konverzací, podle jména kontaktů nebo telefonního čísla.

  • Posuňte se nahoru a dolů seznamem konverzací přesunutím prstu po obrazovce.
  • Klepněte na jméno kontaktu nebo číslo a zobrazte přenášené zprávy.
Své zprávy můžete také vidět na obrazovce Plocha pomocí widgetu Zprávy. Pokud není tento widget již přístupný, můžete jej přidat podle pokynů v Přizpůsobení obrazovky Plocha pomocí widgetů.
0 lidí to považuje za užitečné