Importování kontaktů z karty SIM

Importování kontaktů z karty SIM

Můžete importovat všechny kontakty SIM a uložit je jako kontakty v telefonu. Můžete je také importovat jako kontakty Google nebo kontakty Exchange ActiveSync, pokud máte odpovídající účty nastavené.
  1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Lidé.
  2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Import/Export > Importovat z karty SIM.
  3. Pokud jste si v telefonu nastavili účty Google nebo Exchange ActiveSync, vyberte typ importovaných kontaktů.
  4. Vyberte jeden nebo několik kontaktů karty SIM pro import, nebo je importujte všechny.

    Chcete-li importovat všechny kontakty, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Importovat vše.

0 lidí to považuje za užitečné