Přidávání nových kontaktů

Přidávání nových kontaktů

Vytvořte nový kontakt v telefonu. Můžete také vytvářet kontakty pro přidání do účtu Google Account nebo pracovního účtu Exchange ActiveSync přímo z telefonu.
  1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Lidé.
  2. Na kartě Vše klepněte na položku Přidat kontakt.
  3. Vyberte Typ kontaktu, například Google nebo Microsoft Exchange ActiveSync. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.
  4. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
  5. Do dostupných polí zadejte jména a další kontaktní informace.
    Tip: Stiskněte tlačítko ZPĚT, pokud chcete nejprve uzavřít klávesnici na obrazovce a snáze se posouvat dalšími poli.
  6. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku Uložit.
0 lidí to považuje za užitečné