Přidání ikon aplikací a dalších zkratek na obrazovku Plocha

Přidání ikon aplikací a dalších zkratek na obrazovku Plocha

Umístěte ikonu aplikace na obrazovku Plocha a otevřete ji tak rychleji. Na obrazovku Plocha můžete také přidat zástupce pro nastavení a specifické informace, jako jsou záložkou označení webové stránky, telefonní čísla kontaktů, seznamy stop hudby.
  1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání zástupce. Informace o způsobu provedení naleznete na obrazovce Plocha.
  2. Klepněte na nebo stiskněte a podržte tlačítko na obrazovce Plocha. Zobrazí se MENU možností Přidat na plochu.
  3. Postupujte některým z následujících způsobů:
    • Chcete-li přidat ikonu aplikace, klepněte na Aplikace a zvolte aplikaci.
    • Chcete-li přidat zástupce pro nastavení nebo informace, klepněte na Zástupce a pak zvolte typ informací nebo nastavení.
Chcete-li přidat ikonu aplikace na obrazovku Plocha, klepněte na a otevřete obrazovku Všechny programy a pak stiskněte a podržte ikonu aplikace. Bez zvednutí prstu přetáhněte ikonu na prázdné místo na obrazovce Plocha a pak prst uvolněte.
0 lidí to považuje za užitečné