Nastavení a služby
Příjem informací pomocí Bluetooth
Nastavení a služby

Příjem informací pomocí Bluetooth

HTC Wildfire S může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb a dokumentů, například PDF.
Pro příjem souborů pomocí Bluetooth se ujistěte, že máte správně vloženou paměťovou kartu.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Klepněte na položku Nastavení Bluetooth.
 3. Pokud zaškrtávací pole Bluetooth nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
 4. Zvolte zaškrtávací pole Viditelné.
 5. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC Wildfire S. Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.
 6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na tabletu HTC Wildfire S a přijímacím zařízení. Také zadejte stejné heslo nebo potvrďte automaticky generované heslo na obou zařízeních.

  Potom se zorbazí žádost o potvrzení Bluetooth.

 7. Pokud chcete v budoucnu soubory přijímat z odesílajícího zařízení automaticky, zvolte zaškrtávací pole Vždy tomuto zařízení důvěřovat.
 8. Klepněte na položku Přijmout nebo OK.
 9. Když HTC Wildfire S obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku Přijmout.
 10. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Chcete-li soubor ihned otevřít, přesuňte se k Panelu oznámení a pak na něj klepněte.

Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

 • Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
 • V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na Importovat. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
 • V případě souboru kontaktů vCard, máte-li v úložišti více souborů vCard, můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.

Přidání přijaté složky Bluetooth na obrazovku Plocha

Na obrazovku Plocha můžete přidat složku, která zobrazuje všechny soubory, které jste obdrželi pomocí připojení Bluetooth.

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
 2. Na obrazovce Přizpůsobit klepněte na položky Složka > Připojení Bluetooth obdrženo.
 3. Stiskněte a podržte symbol složky Bluetooth – přijaté soubory, pak jej přetáhněte na požadované místo na obrazovce Plocha.
Chcete-li zobrazit obsah složky, klepněte na příslušnou ikonu. Chcete-li otevřít soubor, klepněte na jeho název.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
392
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-wildfire-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY