Nastavení a služby
Zadávání slov s predikcí
Nastavení a služby

Zadávání slov s predikcí

Klávesnice na obrazovce zobrazuje predikci textu, abyste mohli psát rychleji a přesněji. Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.
Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:
 • Pokud vidíte požadované slovo vybrané zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit jej do textu.
 • Pokud vidíte zadávané slovo v doporučeních než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
 • Pokud je vpravo od seznamu doporučení zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další doporučení.

Nastavení druhého jazyka klávesnice

Kromě jazyka klávesnice, který momentálně používáte, můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat ve dvou jazycích, které se vyberete.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem.
 2. Klepněte na položku Dvojjazyčná predikce a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidání slova do slovníku prediktivního textu

HTC Wildfire S se dávává se seznamem slov, které používá pro prediktivní doporučování slov. Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučných a bude tak automaticky přidáno do slovníku, pokud se zde ještě nenachází.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem.
 2. Klepněte na položku Osobní slovník > Upravit osobní slovník > Přidat nový.
 3. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK.

Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu.

Slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu můžete upravovat nebo odstraňovat.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem.
 2. Klepněte na položku Osobní slovník > Upravit osobní slovník.
  • Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
  • Chcete-li odstranit slova ze slovníku, stiskněte tlačítko a klepněte na položku Odstranit. Potom zvolte slova, která chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odstranit.

Zálohování osobního slovníku na paměťovou kartu

Na paměťovou kartu můžete zálohovat nová slova, která přidáte do slovníku prediktivního textu.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem.
 2. Klepněte na položky Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Zkopírovat na paměťovou kartu.
 3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko OK.

Import osobního slovníku z paměťové karty

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem.
 2. Klepněte na položky Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Obnovit z paměťové karty.
 3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko OK.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
392
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-wildfire-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY