Změna nastavení aplikace Kalendář

Změna nastavení aplikace Kalendář

Nastavení aplikace Kalendář můžete změnit a stanovit, jak se mají události zobrazovat a jak máte být informováni o nadcházejících událostech.
V kterémkoli zobrazení Kalendář stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Další > Nastavení pro přístup k nastavením aplikace Kalendář.

Nastavení připomenutí

Všechny kalendáře Toto zaškrtávací pole zvolte, chcete-li použít stejná nastavení připomenutí události pro všechny typy kalendářů. Pokud zaškrtávací pole zrušíte, můžete nastavit různé upozornění pro každý kalendář.
Nastavit upozornění a oznámení Nakonfigurujte připomenutí událostí tak, aby se otevíralo upozornění, odesílalo oznámení nebo vypnulo oznámení v zařízení HTC Wildfire S.
Výchozí čas připomenutí Zvolte, kdy máte být o události informování.
Vybrat vyzváněcí tón Zvolte vyzváněcí tón, který se ozve při obdržení připomenutí události.
Vibrovat Vyberte si, zda má zařízení HTC Wildfire S vibrovat při obdržení připomenutí události.
Skrýt odmítnuté události Zvolte, zda chcete zobrazit nebo skrýt události, na které máte zamítnutá pozvání.

Nastavení zobrazení aplikace Kalendář

Začít v Zvolte výchozí zobrazení, které uvidíte po otevření aplikace Kalendář.
Zobrazení dne Zvolte, zda se má zobrazení den zobrazovat ve formě seznamu událostí nebo času.
První den v týdnu Nastavte zobrazení měsíc a týden tak, aby začínaly v neděli nebo pondělí.
Včetně počasí Vyberte toto zaškrtávací pole, chcete-li zobrazit informace o počasí v seznamu událostí v zobrazení den.
Město Pokud je počasí zahrnuto, standardně zobrazení den ukazuje počasí ve vašem aktuálním umístění. To můžete změnit, aby se zobrazovalo počasí z jiného města.
0 lidí to považuje za užitečné