APLIKACE A FUNKCE
Změna zobrazení aplikace Kalendář
APLIKACE A FUNKCE

Změna zobrazení aplikace Kalendář

Když otevřete Kalendář, zobrazí se standardní zobrazení měsíce. Můžete také použít zobrazení program, den nebo týden.

Chcete-li přepínat mezi jednotlivými zobrazeními, stiskněte , a potom zvolte požadovaný typ zobrazení.

Používání zobrazení měsíce

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události.
V zobrazení měsíc můžete provádět následující:
  • Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
  • Stiskněte a podržte symbol dne a otevřete tak nabídku možností, kde si můžete vybrat vytvoření události nebo přepnutí zobrazení den nebo program.
  • Přesuňte prst nahoru nebo dolů po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující měsíce.

Používání zobrazení den a program

Zobrazení Den ukazuje seznam událostí jednoho dne a informace o počasí na dolním okraji obrazovky, když zobrazíte události aktuálního dne.
Poznámka:
  • V zobrazení den se informace o počasí zobrazí pouze v případě, že událost je v pětidenní předpovědi aplikace Počasí.
  • Informace o počasí se nezobrazují v zobrazení den, když přepnete toto zobrazení na seznam časových událostí.

Zobrazení Program znázorňuje seznam všech událostí v chronologickém pořadí.

  • Barevné pruhy na levé straně události signalizují typ kalendáře, jeho je událost součástí. Chcete-li zjistit, co každá barva znamená, stiskněte tlačítko a pak klepněte na Další > Kalendáře.
  • V zobrazení den se přesuňte vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující dny.

Používání zobrazení týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.
V zobrazení týden můžete:
  • Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
  • Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.
  • Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující týdny.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
392
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-wildfire-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY