Změna nastavení e-mailových účtů

Změna nastavení e-mailových účtů

  1. Přejděte do e-mailového účtu, jehož nastavení chcete změnit.
  2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Další > Nastavení.
  3. Vyberte z následujících možností:
    Nastavení účtu Můžete změnit nastavení e-mailového účtu, například název, e-mailovou adresu, heslo a popis.
    Obecné nastavení Nastavte velikost písma při četní e-mailových zpráv a povolte, zakažte nebo nastavte podpis, nastavte účet jako výchozí e-mailový účet a nastavte, kde ukládat přílohy e-mailů.
    Odeslat a přijmout Nastavte nastavení synchronizace pro příchozí a odchozí e-maily, například maximální limit velikosti, plán aktualizace a další.
    Nastavení oznámení Proveďte nastavení oznamování e-mailů.
    Odstranit účet Klepnutím se odstraní e-mailový účet.
  4. Uložte změny stisknutím tlačítka .

Odstranění e-mailového účtu

  1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete odstranit.
  2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Další > Nastavení > Odstranit účet.
0 lidí to považuje za užitečné